I samarbeid med Mitthögskolan i Östersund, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelagsforskning og program for Industriell Økologi ved NTNU har Bygdeforskning fra det inter-regionale utviklingsprogrammet «Nordens Grønne Belte» fått finansiert et doktorgradsprogram innen områdene miljøteknologi og bygdeutvikling/sosial økonomi. Stipendtema er valgt ut i sam-arbeid med brukere i regionen. 8 stipendiater er tilknyttet programmet, 4 svenske og 4 norske. Fire av stipendiatene arbeider med miljøteknologi, mens fire har tema innen bygde-utvikling. Bygdeforskning har koordineringsansvaret for programmet i samarbeid med Mitthögskolan i Östersund.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.