Klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket

I dette prosjektet skal NIBIO (prosjektleder) og Ruralis evaluere klimarådgivning som nytt virkemiddel i landbruket.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret har Norsk landbruksrådgiving og Tine utviklet et eget tilbud om klimarådgiving rettet mot bønder. De har også utdannet klimarådgivere over hele landet. Tanken bak pilotordningen som varer frem til 2024, er at det skal være mulig for norske bønder å søke miljøtilskudd på bakgrunn av å ha mottatt klimarådgiving og tiltaksplan fra godkjent rådgiver, enten individuelt eller i grupper.

NIBIO og Ruralis skal følgeforske og evaluere dette virkemiddelet. Norsk landbruksrådgivning (NLR) bidrar med egenfinansiert innsats for å sette prosjektet i kontakt med aktuelle bønder for intervju, og som faglig referanse.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2021 - 27/04/2024

Prosjektnr

6650.00

Samarbeidspartnere

NIBIO

Finansiering

Landbruksdirektoratet (Klima- og miljøprogrammet)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.