I dette prosjektet skal NIBIO (prosjektleder) og Ruralis evaluere klimarådgivning som nytt virkemiddel i landbruket.

På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret har Norsk landbruksrådgiving og Tine utviklet et eget tilbud om klimarådgiving rettet mot bønder. De har også utdannet klimarådgivere over hele landet. Tanken bak pilotordningen som varer frem til 2024, er at det skal være mulig for norske bønder å søke miljøtilskudd på bakgrunn av å ha mottatt klimarådgiving og tiltaksplan fra godkjent rådgiver, enten individuelt eller i grupper.

NIBIO og Ruralis skal følgeforske og evaluere dette virkemiddelet. Norsk landbruksrådgivning (NLR) bidrar med egenfinansiert innsats for å sette prosjektet i kontakt med aktuelle bønder for intervju, og som faglig referanse.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.