Forskere

Sunniva Solnør

Forskningsassistent - Master

Sunniva Solnør er en samfunnsviter med mastergrad i sosiologi fra NTNU i Trondheim. Hun har også utdanningserfaring fra sosialantropologi og religionsvitenskap. Mastergradsavhandlingen hennes var en kvalitativ studie som omhandlet opplevelsen av demokratiske prosesser ved utbygging av vindkraft i et mindre lokalsamfunn. Basert på dette oppgavetemaet ble Sunniva først tilknyttet Ruralis som mastergradsstudent, og er nå ansatt som forskningsassistent. Hun har tidligere arbeidet blant annet som assistent hos Sentio Research og som seminarleder for innføringsemnet i sosiologi på NTNU.