Ansatte

Ansatte / Forskere / Sunniva Midthaug Solnør

Sunniva Midthaug Solnør

Forskningsassistent - Master

Sunniva Solnør har en mastergrad i sosiologi fra NTNU. Avhandlingen hennes fra 2022 omhandler utvikling av vindkraft i en lokal kontekst, med hovedfokus på opplevelsen av demokratiske prosesser. Arbeidet hennes som forskningsassistent dekker ulike temaer, inkludert fornybar energi, landbruk, klimaendringer og kystsamfunn.