I dette Forsterkningsprosjektet skal det formidles kunnskap og bidra til læring av resultater fra EU-prosjektet AgriLink til rådgivere og andre som arbeider med bønder.

En av aktivitetene i prosjektet er å utvikle korte politikk-notater (policy briefs) om rådgiving. Notatene skal rettes til strategisk nivå i nærings- og rådgiverorganisasjoner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Videre skal det arrangeres korte formidlings- og læringsseminarer, samt et nasjonalt rådgiverforum for ledelsen i jordbrukets rådgiverorganisasjoner og representanter fra teknologileverandører. Målgrupper for prosjektet er jordbruksmyndigheter, rådgiverorganisasjoner, bondeorganisasjoner, forskning og utdanning, leverandører og teknologiutviklere. Hovedeffekten av forsterkingsprosjektet er at sentrale aktører i det norske AKIS vil bli bedre i stand til å bistå bonden og hans/hennes hjelpere i å skape et mer bærekraftig jordbruk. Forsterkningsprosjektet bygger på resultater fra prosjektet AgriLink – Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation, som i 2017-2021 ble finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.