Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan kjønnsstrukturer og holdninger skapes, opprett-holdes og brytes innen skogbruket, og hvordan dette formid-les gjennom sosialisering og rekruttering av kvinner til skog-bruket. Dette vil vi belyse gjennom tre delstudier. Første del er en diskursanalyse av bladet Skogeieren. Andre delstudie fokuserer på rekruttering og sosialisering av unge jenter til skogbruksutdanning og en studie av kvinners deltagelse på etterutdanningskurs i skogbruket. Tredje del er en studie av kvinner i praktisk skogbruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.