Kvinner og rekruttering til praktisk skogbruk

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan kjønnsstrukturer og holdninger skapes, opprett-holdes og brytes innen skogbruket, og hvordan dette formid-les gjennom sosialisering og rekruttering av kvinner til skog-bruket. Dette vil vi belyse gjennom tre delstudier. Første del er en diskursanalyse av bladet Skogeieren. Andre delstudie fokuserer på rekruttering og sosialisering av unge jenter til skogbruksutdanning og en studie av kvinners deltagelse på etterutdanningskurs i skogbruket. Tredje del er en studie av kvinner i praktisk skogbruk.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/2001

Prosjektnr

6012.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling

Nyheter

Kvinnebonde hilser på kalv Foto: Odd Roger K. Langørgen

Heia kvinner i landbruket!

Tidligere denne uken kom altså statistikken som viser at kun 16 prosent av norske bønder er kvinner. Statistikken…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.