Detail of Norway Countryside in August, 2006
Foto: Colourbox

LAMASUS – Land Management for Sustainability

LAMASUS utvikler en innovativ styringsmodell basert på samarbeid mellom beslutningstakere, bønder og forskere.

Prosjektet utvikler en verktøykasse med modeller med åpen tilgang for å bygge gode retningslinjer for arealbruk innenfor rammen av EUs grønne giv. Vi lager et innovativt modelleringssystem som kan avdekke potensielle virkninger av ulike politikker for jord– og skogbruk. Ved å bruke våre verktøy kan beslutningstakere evaluere de økonomiske og miljømessige effektene ved ulike politikker på mellomlang og lang sikt. Dette vil bidra til bedre å informere beslutningstaking og skape en mer bærekraftig fremtid. Prosjektet vil (1) bygge flernivå dialog inkludert EU-nivå, nasjonale og lokale beslutningstakere, bønder og arealeiere andre arealeiere samt andre interessenter, (2) gi åpen tilgang til kartlegging og overvåking av arealbruk, (3) gi veiledning om dynamikk, drivere og virkninger, spesielt EU-relaterte retningslinjer, samt (4) utvikle scenarioverktøy for politikkutforming.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder

Prosjektnr

6659

Prosjektperiode

01/09/2022 - 31/08/2026

Samarbeidspartnere

IIASA (prosjekteier), Universität Bonn, EurocARE, Wageningen University & Research, WIFO, PBL, VU ,University of Warsaw, ZHAW, INRAe, Thünen Institute, BOKU, University of Valencia, JRC, University of Paris-Saclay

Finansiering

EU

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.