Landbruk21Trøndelag

Landbruk21Trøndelag (L21T) er et regionalt innovasjonsprogram for en bærekraftig landbruk med nasjonal relevans.

L21T_fb_profilbilde_1

L21T har som hovedoppdrag å mobilisere det kreative og kompetente landbruket til nytenking og samarbeid på tvers av ulike verdikjeder med involvering av tradisjonelle og utradisjonelle næringsaktører, forsknings- og kunnskapsmiljø, offentlig forvaltning, industrien og bøndene. L21T skal fremme synergi mellom blå og grønn sektor; jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri.

Økt verdiskaping, økt produksjon, industriell biomasseforedling, landbruk og folkehelse og klima/miljø er de strategiske innsatsområdene definert for L21T.

Bygdeforskning har det formelle oppdragsgiveransvaret for L21T. Grunnressursene for L21T er organisert i et sekretariat tilsvarende tre årsverk per år i prosjektperioden (2016-2019), hvorav prosjektleder utgjør ett årsverk. Prosjektene Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft Trøndersk landbruk videreføres som et prosjekt under L21T. Prosjektlederen for Grønn forskning utgjør ett årsverk som inngår i sekretariatet. Videre bidrar Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag med en arbeidsressurs tilsvarende om lag 0,6 årsverk til sekretariatarbeid.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/2016 - 01/12/2019

Samarbeidspartnere

Fylkeskommune, Fylkesmannen og Bondelag i Sør- og Nord-Trøndelag, Oi! Trøndersk mat og drikke, Sintef, Tine, Norsk landbrukssamvirke, SMN

Finansiering

Grunnfinansiering fra Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag og SMN

Nyheter

Biodiesel er et viktig bidrag til å løse klimautfordringene

Biodiesel er kontroversielt, mye på grunn av avskoging i forbindelse med soya- og palmeoljeproduksjon. Bruk av matjord til…

Les mer

Suksessprosjekt utvider

Grønn Forskning, som jobber med å koble næringsaktører i landbruket og forskere, går offensivt inn i en ny…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2019

R-9/19 Å flytte til Frosta- et spørsmål om alder og livsstil? – En kvalitativ studie av eldre tilflyttere til Frosta

Bidragsytere:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.