LOGIMAT 2012 – hovedprosjekt

“Midtnorske matspesialiteter på alles bord” er ideen for LogiMat-prosjektet, som skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. Resultatene som utvikles vil være til nytte for produsenter og samarbeidsbedriftene i matkjeden. Midt-Norge har mange små og mellomstore produsenter som ikke finner gode nok logistikkløsninger. Samtidig finnes det mange kunder som kunne tenke seg et rikere utvalg av matspesialiteter. Noe av utfordringen er at matspesialiteter ofte ikke passer inn i de tradisjonelle distribusjonskanalene. De er eksklusive produkter til høy pris, ofte med kort holdbarhet; høykvalitets matprodukter som produseres i liten skala og med produktnavn som er lite kjent i markedet. I prosjektet skal vi løse utfordringen gjennom å utvikle kompetanse og løsninger for logistikk, marked og vekst og nettverk mellom aktørene. Målet med LogiMat er å utvikle og demonstrere kunnskap, metoder og løsninger, og å bygge et nettverk av kompetanse på logistikk for matspesialiteter. Visjonen er å gjøre Midt-Norge til den ledende regionen for matspesialiteter i Norge gjennom overlegne logistikkløsninger. LogiMat er et treårig (2012-2014) forskningsprosjekt med støtte fra det regionale forskningsfond Midt-Norge.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2012 - 31/12/2014

Prosjektnr

6288.00

Samarbeidspartnere

Sintef, Hint, Tfou, Oi! Trøndersk mat og drikke

Finansiering

Forskningsrådet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.