Ansatte

Ansatte / Forskere / Trine Magnus (sluttet desember 2014)

Trine Magnus (sluttet desember 2014)

Seniorforsker - Dr.polit. (sosiologi)

Trine Magnus er PhD i sosiologi. Hun disputerte ved NTNU i mai 2012 med avhandlingen “Den norske diskursen om genmodifisert mat”. Hun er også utdannet næringsmiddelteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i 1995 . Magnus jobber i dag som seniorforsker ved Bygdeforskning. Hun jobber med ulike problemstillinger innenfor verdikjeden for mat og er aktivt med i prosjekter som omhandler logistikk og distribusjon av lokale matspesialiteter (LOGIMAT), kontraktsproduksjon og opplevelser av matkvalitet (GOFOOD). Dagligvarehandelens egne merkevarer (EMV) og offentlige merkeordninger (Matmerk) inngår også i arbeidene i GOFOOD. Magnus har tidligere jobbet som avdelingsingeniør i Mattilsynet og som høgskolelektor med eksternt prosjektarbeid ved avdeling for mat og medisinsk teknologi ved HiST.

 

Trine Magnus var ansatt ved Bygdeforskning til desember 2014.