Prosjektet fokuserer på forholdet mellom industrielle utviklingsstrategier, incentiver fra offentlige myndigheter på regionalt og lokalt nivå, og lokal mobilisering i tilknytning til matvare-industrien. Målet er å øke forståelsen av kritiske konkur-ranseressurser i næringsmiddelbedrifter og hvordan disse kan utvikles videre gjennom eksterne nettverk hvor offentlige institusjoner kan være formidlere. Det gjennomføres spørreunder-søkelser blant bedrifter og casestudier. Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning og Nordlandsforskning. Forskningspartnere i andre nordiske og europeiske land vil bidra med data som muliggjør sammenligninger. Studien omfatter både tradisjonell jordbruksbasert matvareindustri og småskala foredling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.