Lokale utviklingsstrategier i jordbruksbaserte matvarekjeder

Prosjektet fokuserer på forholdet mellom industrielle utviklingsstrategier, incentiver fra offentlige myndigheter på regionalt og lokalt nivå, og lokal mobilisering i tilknytning til matvare-industrien. Målet er å øke forståelsen av kritiske konkur-ranseressurser i næringsmiddelbedrifter og hvordan disse kan utvikles videre gjennom eksterne nettverk hvor offentlige institusjoner kan være formidlere. Det gjennomføres spørreunder-søkelser blant bedrifter og casestudier. Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning og Nordlandsforskning. Forskningspartnere i andre nordiske og europeiske land vil bidra med data som muliggjør sammenligninger. Studien omfatter både tradisjonell jordbruksbasert matvareindustri og småskala foredling.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/2001

Prosjektnr

6048.00

Samarbeidspartnere

Nordlandsforskning

Finansiering

Norges forskningsråd

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.