Prosjektets formål er å fremme landbrukskvinnenes posisjon i de indre regionene av Portugal, når det gjelder anerkjennelse av deres arbeidsinnsats, bedre synliggjøring og forbedret likestilling.

Kvinnenes rolle i landbruket er av grunnleggende betydning, her som andre steder. Likevel er ikke disse kvinnene tydelig representert verken i offisielle data eller i det sivile samfunn, noe som reflekterer deres sårbarhet når det gjelder strukturell kjønnsulikhet, økonomisk avhengighet og mangel på handlefrihet. I den forbindelse vil dette prosjektet stimulere til kvinnelige bønders aktive medborgerskap, sosiale deltakelse og synlighet i Portugals indre regioner, i et forsøk på å bygge et mer demokratisk og likeverdig samfunn.

Dette intervensjonsorienterte prosjektet er basert på Theory of Change, en metodikk som har fokus på deltakelse. Prosjektet er utformet som en pilot, og omfatter en rekke lokale møter og øvelser i to portugisiske fylker (São Pedro do Sul og Sabugal) med fokus på teknisk og personlig utvikling samt organisatoriske emner, i tråd med kvinnenes etter hvert identifiserte behov. Deltakerne vil ha en aktiv stemme gjennom hele gjennomføringen av prosjektet. Samtidig vil flere tiltak iverksettes på ulike nivå for å øke bevisstheten om kvinnelige bønders grunnleggende rolle.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.