Prosjektet fokuserer på hvordan institusjonelle endringer knyttet til produksjon, distribusjon og markedsføring av mat-varer virker inn på produktdifferensiering og lokal varia-sjon i det norske matvaremarkedet. Det fokuseres på beting-elsene for entreprenørskap, kvalitets- og nisjetil-pas-ninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning og Statens institutt for forbruksforskning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.