Maktforskyvning i matvaremarkedet – mat, marked, makt og mangfold

Prosjektet fokuserer på hvordan institusjonelle endringer knyttet til produksjon, distribusjon og markedsføring av mat-varer virker inn på produktdifferensiering og lokal varia-sjon i det norske matvaremarkedet. Det fokuseres på beting-elsene for entreprenørskap, kvalitets- og nisjetil-pas-ninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning og Statens institutt for forbruksforskning.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1997 - 31/12/2001

Prosjektnr

6010.00

Samarbeidspartnere

Statens institutt for forbruksforskning

Finansiering

Norges forskningsråd, Kultur og samfunn

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.