Mer bruk av bygg på norske matbord

Hovedmålet er at prosjektet skal bidra til å øke forbruket av norsk bygg til mat

Moden kornåker på Lein Nedre. Foto: Harald A. Lein
Moden kornåker på Lein Nedre. Foto: Harald A. Lein

I prosjektet kartlegger vi mulighetene for å øke markedet for bygg, samt undersøke hvordan aktørene i verdikjeden sammen kan bidra til økt innovasjon, produktutvikling og salg av dette kornslaget. Med tanke på byggkornets mange positive helseelementer burde mulighetene være betydelige. Det har også tidligere vært initiativ for å øke bruken av bygg til mat, men dette har i liten grad gitt resultater. Vi ønsker i dette prosjektet å finne ut hvorfor slike initiativ ikke har ført frem, og hva kan vi lære av det. Spørsmål som reises er for eksempel: Hvorfor er ikke forbruket til mat høyere? Hva er flaskehalsene i de ulike ledd i verdikjeden for å oppnå større salg i markedet? Hvordan kan bransjen, FoU og organisasjoner gå sammen om å løfte forbruket av bygg? Hvem er de potensielle forbrukerne. Og hvem er det som bør gå sammen for å øke interessen? Andre mål er å kartlegge bygg brukes til i dag, og hva kan man gjøre for å utøke produksjonen og finne nye bruksområder. Et annet viktig element er å se nøyere på priser og konkurranse i markedet, og se på om bruk av bygg til mat vil kunne bli konkurransedyktig i forhold til prisen på bygg til kraftfor. Dette er et forprosjekt der vi utreder mulighetene for et lengre og mer omfattende utredningsprosjekt.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/08/2019 - 01/03/2020

Prosjektnr

6806

Samarbeidspartnere

Norges Bygdekvinnelag, Felleskjøpet og Opplysningskontoret for brød og korn

Finansiering

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FJM)

Nyheter

Kornet, krigen og vår matsikkerhet

Krig avler matmangel, matmangel avler krig. Men det er mer komplisert enn som så. I dag er det…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.