Hovedmålet er at prosjektet skal bidra til å øke forbruket av norsk bygg til mat

I prosjektet kartlegger vi mulighetene for å øke markedet for bygg, samt undersøke hvordan aktørene i verdikjeden sammen kan bidra til økt innovasjon, produktutvikling og salg av dette kornslaget. Med tanke på byggkornets mange positive helseelementer burde mulighetene være betydelige. Det har også tidligere vært initiativ for å øke bruken av bygg til mat, men dette har i liten grad gitt resultater. Vi ønsker i dette prosjektet å finne ut hvorfor slike initiativ ikke har ført frem, og hva kan vi lære av det. Spørsmål som reises er for eksempel: Hvorfor er ikke forbruket til mat høyere? Hva er flaskehalsene i de ulike ledd i verdikjeden for å oppnå større salg i markedet? Hvordan kan bransjen, FoU og organisasjoner gå sammen om å løfte forbruket av bygg? Hvem er de potensielle forbrukerne. Og hvem er det som bør gå sammen for å øke interessen? Andre mål er å kartlegge bygg brukes til i dag, og hva kan man gjøre for å utøke produksjonen og finne nye bruksområder. Et annet viktig element er å se nøyere på priser og konkurranse i markedet, og se på om bruk av bygg til mat vil kunne bli konkurransedyktig i forhold til prisen på bygg til kraftfor. Dette er et forprosjekt der vi utreder mulighetene for et lengre og mer omfattende utredningsprosjekt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.