Dette er et strategisk instituttprogram i samarbeid med Nordlandsforskning. Programmets hovedmålsetting er å få fram ny kunnskap om hvordan bedrifter og andre aktører i distriktene kan øke verdiskapningen fra matvareforedling gjennom utnyttelse av egne ressurser og muligheter i matvaremarkedene. Det legges opp til studier innenfor jordbruk, fiskeri og havbruk. Det skal gjennomføres flerfaglige samfunnsvitenskapelige studier av strategier og organisatoriske tilpasninger i bedrifter og lokal-samfunn. I prosjektet koples fag som bedriftsøkonomi, organisasjonsteori, økonomisk sosiologi og geografi og bygdesosiologi. Det er tildelt tre doktorgradsstipender og et post doktoralt fordypningsstipend. Videre skal programmet bidra til videreutvikling av nasjonale og internasjonale forskernettverk. Internasjonal publisering er også prioritert.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.