Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT)

Dette er et strategisk instituttprogram i samarbeid med Nordlandsforskning. Programmets hovedmålsetting er å få fram ny kunnskap om hvordan bedrifter og andre aktører i distriktene kan øke verdiskapningen fra matvareforedling gjennom utnyttelse av egne ressurser og muligheter i matvaremarkedene. Det legges opp til studier innenfor jordbruk, fiskeri og havbruk. Det skal gjennomføres flerfaglige samfunnsvitenskapelige studier av strategier og organisatoriske tilpasninger i bedrifter og lokal-samfunn. I prosjektet koples fag som bedriftsøkonomi, organisasjonsteori, økonomisk sosiologi og geografi og bygdesosiologi. Det er tildelt tre doktorgradsstipender og et post doktoralt fordypningsstipend. Videre skal programmet bidra til videreutvikling av nasjonale og internasjonale forskernettverk. Internasjonal publisering er også prioritert.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2000 - 31/12/2005

Prosjektnr

6107.00

Samarbeidspartnere

Nordlandsforskning

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.