Foto: Frode Fuglestad
Foto: Frode Fuglestad

Ny misnøye i Bygde-Norge?

De siste tiårene har det vært en økende misnøye i småbyer, bygder og distriktene i mange vestlige demokratier.

Dette er reaksjoner mot nyliberale politiske reformer, statens tilbaketrekning og reduksjon i velferdstilbud, kulturell og økonomisk globalisering, og mot det som oppleves som trusler mot livsstil og levesett,  for å nevne noe. Beslektet retorikk og protester i andre land kan ofte få konservative og til og med fremmedfiendtlige uttrykk, noe som gjør at de lett glir inn i et høyrepopulistisk spekter. Mange europeiske høyrepopulister kom til makten ved å utnytte og gi næring til den eksisterende misnøyen på landsbygda i sine respektive land.

I Norge har det vært få høyrepopulistiske utrykk for misnøyen vi ser rundt om i distriktene, men kan det likevel finnes likheter mellom den norske bygdemisnøyen og den misnøyen vi har sett i andre vestlige stater? Dette prosjektet tar sikte på å analysere misnøyen i bygde-Norge som en indikator på det som kan kalles for nyliberalismens snikende krise. Ut fra dette utforsker prosjektet likheter og forskjeller mellom den norske bygdemisnøyen og liknende protester i andre vestlige demokratier. Vi vil i dette prosjektet svare på følgende spørsmål:

  1.   Er det likhetstrekk mellom den norske bygdemisnøyen og den populistiske, ofte høyreorienterte  politikken i andre vestlige land. Hvorfor mangler eventuelt norsk bygdemisnøye i så fall høyreorienterte trekk?
  2.   Kan den rurale misnøyen vi observerer i Norge ses som et tegn på nyliberalismens snikende krise som utvikler seg over lange perioder før den eksploderer?

In media:

23 February 2024          EU-bøndene har fått nok (interview with Natalia Mamonova) Dag og Tid (IN NORWEGIAN)

02 February 2024           Rural sociologist: Farmer protests a reaction to ‘the crisis of globalised agriculture’. Interview with Natalia Mamonova by EURACTIV about farmers protests in Europe (IN ENGLISH)

1 February 2024              Blame the System, Not the Farmers. Natalia Mamonova’s opinion piece on farmers protests in Europe, published by Agricultural and Rural Convention 2020 (ARC2020) (IN ENGLISH)

26 January 2024             Europees rechts heeft profijt van boerenprotest. Interview with Natalia Mamonova by NRC (the Dutch national quality newspapers) about the farmers protests in Europe (IN DUTCH)

12 November 2023       Beweegt de hele EU naar rechts-radicaal populisme? Interview with Natalia Mamonova by NRC (the Dutch national quality newspapers) about the rural dimension of right-wing populism in Europe (IN DUTCH)

 

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.