Forskere

Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Magnus Fuglestad

Forsker - PhD (historisk sosiologi)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Eirik Magnus Fuglestad er tilsett som Forskar II ved Ruralis. Han har doktorgrad i historisk sosiologi frå University of Edinburgh, der han forska på samanhengar mellom eigedomsretten til jord, nasjonsbygging og bøndene si rolle i denne prosessen. Fuglestad har forska særleg på ideologiske forståingar av odelsretten og på radikale rurale ideologiar på norsk 1800-tal. Han har også kompetanse på norsk jordbrukspolitikk på 1800 og 1900-talet, og det norske marknadsreguleringssystemet. Ved Ruralis skal Fuglestad mellom anna vera med som bokredaktør på BIOSMART prosjektet, sjå på tidlegare teknologiske skifte i landbruket i SmaT prosjektet, og skriva om endringar i norsk jordbruk.