Offentlig dialog om genmodifisert mat – kommunikasjon mellom ulike aktører om en stigmatisert teknologi

Vi ønsker i dette dr.grad.-prosjektet å analysere den omfattende offentlige diskursen som finner sted rundt temaet genmodifisert mat, der en rekke aktører deltar og alle bidrar til å danne en stor og fluktuerende fortelling om genmodifisert mat. Dette er fremdeles et relativt nytt tema, der de ulike involverte aktørene har ulike kvalifikasjoner og muligheter til å delta og til å bli hørt i den offentlige diskursen. Genteknologi kan karakteriseres som en stigmatisert teknologi, og dette medfører spesielle utfordringer og vanskeligheter i kommunikasjonsprosessen. Kommunikasjon om genmodifisert mat har ofte tatt form av å være risikokommunikasjon, med det formål å redusere risikooppfatninger blant allmennheten og redusere de skeptiske holdningene. Slik vi ser det, er kommunikasjon om genmodifisert mat et bredt tema, som inkluderer etikk, handelspolitikk og maktrelasjoner. Ved å bruke diskursanalyse, ønsker vi å undersøke hvordan de viktige aktørene som er involvert, opplever og forstår den offentlige diskursen om genmodifisert mat. På denne måten kan det bli mulig å utvikle en ny rolle for samfunnsforskere på dette feltet; å fungere som en mellommann mellom aktørene. Denne mellomliggende rollen til samfunnsforskerne kan gjøre det mulig å forbedre dialogen. Les mer om prosjektet (engelsk)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.