Produksjon, distribusjon og forbruk av økologiske matvarer

Undersøkelser har vist at forbrukere i økende grad er opptatt av de miljømessige aspektene ved produksjon og forbruk av mat, men at disse miljøvennlige holdningene ikke alltid gir seg utslag i handling. Pris og tilgang er identifisert som viktige moment. På grunn av flaskehalser i produksjons- og distri-busjonsleddet, når ikke all økologisk produksjon fram til for-brukerne som økologisk mat. Prosjektet tar sikte på å av-dekke problemer både når det gjelder produksjon, distribu-sjon og forbruk av økologisk mat og peke på mulige løsning-er. Prosjektet blir gjennomført som to delprosjekt i samarbeid mellom Statens institutt for forbruksforskning og Bygdeforskning. Prosjektet er nå blitt avsluttet med en samlerapport som kommer ut i begynnelsen av 2002.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6009.00

Prosjektperiode

01/01/1997 - 31/12/2000

Samarbeidspartnere

mellom Statens institutt for forbruksforskning

Finansiering

Norges forskningsråd, Miljø og utvikling

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.