Undersøkelser har vist at forbrukere i økende grad er opptatt av de miljømessige aspektene ved produksjon og forbruk av mat, men at disse miljøvennlige holdningene ikke alltid gir seg utslag i handling. Pris og tilgang er identifisert som viktige moment. På grunn av flaskehalser i produksjons- og distri-busjonsleddet, når ikke all økologisk produksjon fram til for-brukerne som økologisk mat. Prosjektet tar sikte på å av-dekke problemer både når det gjelder produksjon, distribu-sjon og forbruk av økologisk mat og peke på mulige løsning-er. Prosjektet blir gjennomført som to delprosjekt i samarbeid mellom Statens institutt for forbruksforskning og Bygdeforskning. Prosjektet er nå blitt avsluttet med en samlerapport som kommer ut i begynnelsen av 2002.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.