Kommunene Hitra, Frøya og Ørland har viktige verneområder med Ramsar-status, dvs de er viktige våtmarksomområder med stor betydning for fugleliv og andre økologiske funksjoner. Det er inngått et interkommunalt samarbeidsprosjekt for å legge til rette for fornuftig bruk – »wise use» – av verneområdene, for lokalbefolkning og tilreisende, for å øke kunnskapen om betydningen av slike områder, samt undervisning, opplevelser og verdiskaping/næringsutvikling. Bygdeforskning er engasjert for å lage en forprosjektrapport for å klargjøre muligheter og utfordringer for samarbeide om et større forsknings- og utviklingsprosjekt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.