RAMSAR (Ramsarsamarbeid mellom Frøya, Hitra og Ørland kommuner)

Kommunene Hitra, Frøya og Ørland har viktige verneområder med Ramsar-status, dvs de er viktige våtmarksomområder med stor betydning for fugleliv og andre økologiske funksjoner. Det er inngått et interkommunalt samarbeidsprosjekt for å legge til rette for fornuftig bruk – »wise use» – av verneområdene, for lokalbefolkning og tilreisende, for å øke kunnskapen om betydningen av slike områder, samt undervisning, opplevelser og verdiskaping/næringsutvikling. Bygdeforskning er engasjert for å lage en forprosjektrapport for å klargjøre muligheter og utfordringer for samarbeide om et større forsknings- og utviklingsprosjekt.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6283.00

Prosjektperiode

01/01/2012 - 31/12/2012

Finansiering

Frøya, Hitra og Ørland kommuner

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.