RAMSAR (Ramsarsamarbeid mellom Frøya, Hitra og Ørland kommuner)

Kommunene Hitra, Frøya og Ørland har viktige verneområder med Ramsar-status, dvs de er viktige våtmarksomområder med stor betydning for fugleliv og andre økologiske funksjoner. Det er inngått et interkommunalt samarbeidsprosjekt for å legge til rette for fornuftig bruk – »wise use» – av verneområdene, for lokalbefolkning og tilreisende, for å øke kunnskapen om betydningen av slike områder, samt undervisning, opplevelser og verdiskaping/næringsutvikling. Bygdeforskning er engasjert for å lage en forprosjektrapport for å klargjøre muligheter og utfordringer for samarbeide om et større forsknings- og utviklingsprosjekt.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2012 - 31/12/2012

Prosjektnr

6283.00

Finansiering

Frøya, Hitra og Ørland kommuner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.