Fullskalaprosjekt med traktorforsøk (12 måneders drift) og utredning av avgiftsregime, og miljø- og bærekraftforutsetningene for innføring av den nye fornybare diesel EN 15940 i norsk landbruk.

Prosjektet eies av Ruralis og ledes av Bjørn Eidem, prosjektleder ved Ruralis Utredning. Prosjektet er organisert i to delprosjekter. For det første er det hovedprosjektet som omfatter traktorforsøk, avgiftsutredning og bærekraftutredning. Tidsrammen for hovedprosjektet er fra april 2018 og fram til utgangen av 2019. Avgiftsutredningen og bærekraftutredningen ble sluttrapportert ved midtveisgjennomgangen i mars 2019. For det andre er det «gammeltraktorprosjektet», som er en utvidelse av traktorprosjektet med eldre traktorer uten «ad-blue»- og «common rail»-teknologi. Gammeltraktorprosjektet ble etablert i februar 2019 og avsluttes samtidig med hovedprosjketet.

Fagansvarlige for de ulike delene av prosjektet er:

Høgskolen i Innlandet, Blæstad v/ Hans Christian Endrerud er fagansvarlig for traktorforsøkene i hovedprosjektet og gammeltraktorprosjektet. Formål: Kartlegge og dokumentere driftssikkerhet, servicebehov og drivstofføkonomi ved bruk av ny fornybar diesel EN15940 i allsidig jordbruk og i presisjonsjordbruk.

Foto: Campus Blæstad

Bacheloroppgaver ved Blæstad:

«Avgass og driftssikkerhet ved bruk av HVO på landbruksmaskiner» av Øivind Karlsen

«Ett innblikk i dieselegenskaper og en sammenlikning av HVO, FAME og konvensjonell diesel» av Filip Vatne

NMBU v/ Per Kristian Rørstad er fagansvarlig for avgiftsutredningen. Formål: Utrede hvordan kan det etableres effektive avgifter som gjør at ren biodiesel blir konkurransedyktig med konvensjonelt avgiftsfritt drivstoff i landbruket. Analyse i forhold til EØS og EU.

RURALIS Utredning v/ Bjørn Eidem er fagansvarlig for bærekraftutredning. Formål: kartlegge potensialet (mulighet og begrensning) for klimagevinst ved overgang til dagens beste biodiesel, evt annet biodrivstoff. Og gi en oversikt over utviklingen av andregenerasjons biodrivstoff som kan øke klimagevinsten ved slikt drivstoff i nær fremtid. Det skal i samarbeid med traktorforsøket, gjøres anslag av samlet klimagevinst ved kombinasjon av dagens beste biodiesel som drivstoff med driftsteknologi for presisjonsjordbruk.

Sluttkonferanse for prosjektene fant sted 5.12. på Værnes. Vedlagt finner du programmet og presentasjonene som ble brukt ved de innleggene:

Program F – Sluttkonferanse_Biodieselprosjekt_5.12.2019

Presentasjoner:

HCEndrerud for Ruralis 5.12.19

Ingeborgrud Eco-1 for Ruralis 5.12.19

EEHohle for Ruralis 5.12.19

OJRustad Agco Power- Eikmaskin motorteknologi

PSkorge Aktiv bruk av skogen i klimakampen Ruralis 5.12.19

SHjørnegård for Ruralis 5.12.19

Gjessing Silva Green Fuel

Helge Malum Ren Biodiesel i Norsk Landbruk, sluttkonferanse

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.