Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk

Eco-1

Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk

Fullskalaprosjekt med traktorforsøk (12 måneders drift) og utredning av avgiftsregime, og miljø- og bærekraftforutsetningene for innføring av den nye fornybare diesel EN 15940 i norsk landbruk.

Intro til prosjektet

Fullskalaprosjekt med traktorforsøk (12 måneders drift) og utredning av avgiftsregime, og miljø- og bærekraftforutsetningene for innføring av den nye fornybare diesel EN 15940 i norsk landbruk.

[wpbb-else]

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Bjørn Eidem

Prosjektleder

bjorn.eidem@ruralis.no

Rolle

Utreder

Prosjektleder

Bjørn Eidem

Prosjektleder

bjorn.eidem@ruralis.no

Rolle

Utreder

Ekstern prosjektleder

Andre medarbeidere

Fagområder

Prosjektnr

Prosjektperiode

Samarbeidspartnere

Prosjektdeltakere: Gårdbrukere, Norges Bondelag, Ruralis, NMBU, Høgskolen i Innlandet – campus Blæstad, Mære landbruksskole, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Eikmaskin AS, Eiksenteret (servicesenter for Eikmaskin) og ECO-1.

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: SINTEF Energy, Pon-Cat, Miljøstiftelse Zero og Energi Gården

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge, samt egeninnsats og egenandel fra prosjektdeltakere

Nyheter

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Samarbeidspartnere

Prosjektdeltakere: Gårdbrukere, Norges Bondelag, Ruralis, NMBU, Høgskolen i Innlandet – campus Blæstad, Mære landbruksskole, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Eikmaskin AS, Eiksenteret (servicesenter for Eikmaskin) og ECO-1.

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: SINTEF Energy, Pon-Cat, Miljøstiftelse Zero og Energi Gården

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge, samt egeninnsats og egenandel fra prosjektdeltakere

Nyheter

Skogsmaskiner

Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge

Bjart Holtsmark, SSB-forsker, argumenterer i DN 12. desember mot etablering av norsk biodieselproduksjon på basis av ressurser fra…

Les mer
Biodiesel

Biodiesel like bra – bortsett fra prisen

Det er ingen forskjell mellom biodiesel og konvensjonell diesel når det kommer til effekt. Det er den endelige…

Les mer
Fendt

Fornybar biodiesel i landbruket før 2030

Vi kan nå vise at norsk landbruk med stor sannsynlighet kan forlate fossilt drivstoff helt og fullt innen…

Les mer
Oddvar Arne Austad Foto: Rolf Magnus W. Sæther

Tester biodrivstoff på traktorer (VIDEO)

– Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha…

Les mer

Skal norsk biodrivstoff koma frå Asia?

Dei store vêrskilnadene me opplever denne våren vil me sjå meir til i framtida. Ein del av det…

Les mer

Tester biodiesel i traktorforsøk

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.