RESTORE: Restaurering av økosystemfunksjoner og biodiversitet i semi-naturlige naturtyper under sterkt arealpress

Hay meadow under APHM management 2

Tap og ødeleggelser av natur er en av de største truslene mot både naturmangfoldet og mennesker sin velferd både i Norge og globalt. Ødeleggelsene av naturen må stoppe og FN har erklært 2021-2030 som årtiet for naturrestaurering. Restaurering innebærer at man bidrar til å gjenopprette natur som har blitt utsatt for inngrep, opphør i bruk eller andre ødeleggelser. Semi-naturlig har et høyt biologisk mangfold og representerer viktige jordressurser som bidrar til matproduksjon. Areal av semi-naturlig natur forsvinner raskt og naturtypene er ansett som truet både i Norge og Europa. Det er derfor spesielt viktig å restaurere semi-naturlige naturtyper slik at ytterligere arealer ikke går tap.
I RESTORE skal vi utvikle verktøy for å vurdere restaureringspotensialet til utvalgte semi-naturlige naturtyper (semi-naturlig eng, semi-naturlig myr og kystlynghei), samt verktøy for å vurdere effekten av restaureringen. Vi skal også undersøke nye og innovative metoder og tilskuddsordninger som kan bidra til mer målrettet restaurering. Alle resultater fra prosjektet skal benyttes til å utvikle nye effektive løsninger for restaurering som kan benyttes av ulike aktører i samfunnet som utfører restaurering av semi-naturlig natur. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og samfunnsaktører som naturforvaltningen og næringsliv.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/10/2021 - 01/10/2024

Prosjektnr

6630

Samarbeidspartnere

NIBIO (prosjekteier), Møreforsking, NTNU, Multiconsult, Miljødirektoratet, SNO, Statsforvalteren i Trøndelag og University of Tartu

Finansiering

Norges Forskningsråd

Publikasjoner

  • Rapport

2024

R-2/24 A framework for understanding uptake of semi-natural habitat restoration schemes: general contributing factors, restoration issues, results-based approaches, and hay meadow restoration in Norway

Bidragsytere:
Om resultatet

Forfattere: Rob Burton og Sunniva Midthaug Solnør

With semi-natural habitat in Europe and Norway under pressure as a result of land use change and degradation there is currently an urgent need to understand what factors are likely to encourage stakeholders (both farmers and non-farmers) to participate in restoration schemes. Factors threatening semi-natural grasslands include agricultural intensification, land use change, abandonment of farmland, and afforestation. In combination, these have led to over 90% of Europe’s semi-natural grasslands being lost over the last century (Waldén & Lindborg, 2018). The main strategy for the continued management of semi-natural habitats has been the introduction of agri-environmental schemes whereby farmers are paid to perform actions that support the continuation of the habitat. However, despite these schemes being applied across Norway and Europe since the late 1980s the decline in habitat has been continuous – in some cases to the point where restoration of these habitats might provide the only solution.

Link to Cristin

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.