Ansatte

Ansatte / Forskere / Rob Burton

Rob Burton

Forsker 1 - Dr.polit. (geografi)

Rob Burtons hovedforskningsfelt er innenfor landbrukspolitikk og miljøtiltak i landbruket. Han har spesielt forsket på landbrukets situasjon i upland areas (tilsvarende skogs- og fjellbygder) i Storbritannia i forhold til disse områdenes betydning som fellesgodeprodusent. Burton har studert tema som sosial kapital, bønders beslutningstaking og melkeprodusenters forståelse av dyrevelferd. Han skal blant annet arbeide med prosjektene “Landbrukspolitikk og klimakrise (AGRIPOL)” og “Naturressurser og næringsutvikling i skogs- og fjellbygdene – mellom marginalisering, kommersialisering og vern”.