Kystturismen er i utvikling og omsetter for betydelige beløp. Samarbeid mellom aktører kan gi nyskaping og økt lønnsomhet for denne næringen. Fiskeri- og kystdepartementet understreker behovet for å stimulere samarbeid mellom fiskeri- og sjømatnæringen på den ene siden og turistnæringen på den andre. Samarbeid mellom disse næringene vil styrke Norge som turistmål og som en vellykket sjømatproduserende nasjon. I tillegg til slikt tverrsektorielt samarbeid er det viktig å øke samarbeidet mellom små og store så vel som rurale og urbane aktører innen kystturismen. Imidlertid har få studier blitt publisert om utvikling av kystturisme under betingelser som råder i Norge. Prosjektet vil bidra til kunnskap ved å samle og systematisere empiriske data og gjøre analyser av viktige aspekter ved samarbeid i utviklingen av kystturisme. Forskningsspørsmålet er: Kan samarbeid mellom aktører på tvers av næringer, størrelse og urban-rural lokalisering føre til utvikling i kystturismen? Dette skal belyses ved å undersøke følgende underspørsmål: 1. Hvis samarbeid spiller en rolle, hvilke former for samarbeid eksisterer og er hensiktsmessige? Hvordan er samarbeidet strukturert? Hvilke holdninger og erfaringer har aktørene når det gjelder samarbeid? 2. Hvordan kan samarbeid påvirke tilbudet fra kystturismen (produktet) i form av produkt kombinasjoner (”totalt produkt”), kvalitet og differensiering i forhold til ulike kundegrupper? 3. På hvilke måter kan samarbeid utvikle og forbedre kundegrunnlaget? Leder samarbeid til identifisering av nye markeder og kontakt med nye kundesegmenter? 4. Hva karakteriserer rammebetingelsene for samarbeid i kystturismen? Hva er de viktigste barrierene og suksess-faktorene? Det empiriske materialet vil samles gjennom studier av fire case knyttet til utvalgte bedrifter innen kystturisme.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.