Buss som kjører på biogass
Foto: Odd Roger Langørgen

Bioøkonomi

Bioøkonomi

Begrepet bioøkonomi inviterer til å tenke ressurser på tvers av næringer, bl.a. når det gjelder restprodukter. Gjennom prosjektet Biosmart analyserer Ruralis f.eks. hvordan aktører utvikler innovative anvendelser av restråstoff fra havbruk, fiskeri og skogbruk. Flytende biogass er en av produktene. Biologiske ressurser er selve grunnlaget for en bioøkonomi. At disse forvaltes på en bærekraftig måte, som tar hensyn til at de biologiske ressursene er betingede ressurser er dermed viktig. Samtidig er det viktig å ha med en bred forståelse av ressurser. Mennesker, teknologi og infrastruktur kan også være ressurser.

Ruralis jobber med å forstå hvordan ressursforvaltning mot bioøkonomi har skjedd og hvordan den kan foregå med å inkludere relevante aktører slik vi kjenner bioøkonomien så langt, både gjennom intervju, case-studier, survey og foresight-øvelser. Slik ønsker vi å forstå hva som driver de ulike aktørene hva gjelder ressurser og motivasjon, hvilken makt til endring dette innebærer, og hvilke potensielle konflikter og muligheter dette kan gi grobunn for.