Socio-economic and environmental impacts of organic farming

Prosjektet har som hovedmål å generere ny innsikt og kunnskap om samfunnseffekter av økologisk jordbruk i Norge. Med utgangspunkt i hovedmålet har prosjektet følgende delmål: • Belyse, både på nasjonalt og lokalt nivå, forskjeller i samfunns- og miljøeffekter mellom økologiske og konvensjonelle driftssystemer • Gjennom analyser av casegardsbruk med hhv. mjølke- og kornproduksjon foreta samfunnsmessige vurderinger av ulike driftssystemer • Publisere resultater og innsikt til nytte for de som arbeider med å utforme politiske rammevilkår for landbruksnæringa, inkludert utviklingstiltak innen økologisk jordbruk Resultatene av prosjektet vil komme direkte til nytte for gardbrukere, forbrukere, rådgivere, og vil videre bidra med vesentlig informasjon for politiske og forvaltningsmessige tiltak og beslutninger.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2008 - 31/12/2010

Prosjektnr

6232.00

Samarbeidspartnere

NILF, Bioforsk, Forskningssenter Foulum Dk, University of Vermont USA, The Macaulay Institute Uk.

Finansiering

Norges forskningsråd

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.