Test av tekniske løsninger for å forhindre viltpåkjørsler langs jernbanen – Viltvarslingsprosjektet

Dette er et større felles svensk - norsk samarbeidsprosjekt som tester ut ulike tekniske lyd og lys-løsninger som kan bidra til å minimere påkjørsler av vilt langs jernbanen

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Samarbeidet koordineres av det norske forskningsinstituttet Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Forskningsprosjektet kan karakteriseres som grunnforskning og går ut på å gjennomføre testing av viltets reaksjoner på ulike lydsignaler, og lyd i kombinasjon med lys. Hensikten er å kartlegge hvilke lyder som har størst effekt på viltet og dermed vil være mest hensiktsmessige å bruke for å skremme viltet i en ønsket retning, det vil si ut av jernbanesporene. Målet med prosjektet er økt vitenskapelig kunnskap som skal gi grunnlag for å utvikle effektive varslings-/skremmesystemer. De ulike tekniske og audiovisuelle løsningene testes hovedsakelig ut på hjortedyr, men også reaksjonsmønstrene til annet vilt (rev, hare, grevling o.l.) blir observert dersom disse oppholder seg inne i forsøksområdet når varslingsenheten blir aktivert.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2020 - 31/12/2021

Prosjektnr

6807

Samarbeidspartnere

NIBIO – Svein Morten Eilertsen,

HINN Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi –

Karen Marie Mathisen, Frode Næstad

Etablert Faggruppe m div instanser

Sveriges Landbruksuniversitet

EnviroPlanning

Finansiering

Bane NOR og Jernbanedirektoratet

Nyheter

Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen

Skal skremme elgen ut av sporet før toget kommer

Skrevet av Hedda Nossen/Bane NOR i samarbeid med Aina Winsvold/Ruralis. (Se filmer nederst i saken av hvordan elg…

Les mer
Elg på jernbane. Foto: Jimmi Nilsson (SJ)

Skrem elgen før toget kommer

Et tog kan trenge en avstand på opptil én kilometer fra det begynner å bremse til det klarer å…

Les mer
Elg på jernbane. Foto: Jimmi Nilsson (SJ)

Forskere tester lyd og lys for å få vilt bort fra jernbanelinjene

Hvert sjette minutt blir vilt påkjørt på vei eller jernbane, kun i Sverige. Totalt er de årlige kostnadene…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.