Prosjektet analyserer organisering, markedsstruktur og fordeling langs verdikjedene i internasjonal matvarehandel, med fokus på norsk sjømateksport og import og eksport av landbruksvarer.

I hvilken grad skyldes eksportsuksessen for laks dyktige handelsaktører? Varierer organiseringen av sjømateksport mellom ulike fiskeslag, og hva er mest effektivt? Er handelen organisert forskjellig for små og store bedrifter? Dette er blant de spørsmål som tas opp i dette tverrfaglige forskningsprosjektet i samarbeid mellom NUPI, SNF/Bergen og Bygdeforskning/Trondheim, med internasjonale partnere i USA, Storbritannia og India.

Mens organiseringen av fiskeeksport studeres av både NUPI og SNF, vil Bygdeforskning undersøke norsk eksport av ”nisjeprodukter” i landbruket. Har bedriftene det som trengs for å eksportere, eller stopper distribusjonen ved det lokale marked?

NUPI og SNF vil analysere norsk import av landbruksvarer: Hvordan påvirkes organisering og markedsstruktur i importen av toll og kvoter? Hva betyr de stadig strengere regler for mattrygghet for organisering av handelen, er små bedrifter i stand til å håndtere dette?

Norge er et lite land med perifer beliggenhet: Importen av blomster fra Afrika skjer indirekte via Nederland og Tyskland og prisen har inntil nylig økt fire ganger på veien. Hva er grunnen til dette, og hvilken rolle spiller mellomledd i handelen?

Gjennom case studier og analyse av handelsdata vil vi finne ut hvordan Norge skiller seg fra andre land: Er blomsterimporten til Storbritannia, og landbruksimporten til Sveits, organisert forskjellig sammenliknet med Norge?

Importen fra Asia til Norge dobles i verdi på veien, gjelder dette også for andre europeiske land? I samarbeid med tollvesenet vil vi ”fotfølge” handelen av utvalgte varer, og utvikle nye metoder for kontroll og analyse til forvaltningsformål.

En referansegruppe med sentrale fiskeri- og landbruksbedrifter vil også bidra til prosjektet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.