Utmark i endring – et nettverk for et helhetlig perspektiv på ”tida og tillhøva” i utmarka

Utmark.
Utmark.

Hovedmålsettinga med dette nettverksprosjektet er å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen i kunnskapsproduksjonen for bærekraftig innovasjon i utmarka.

Gjennom aktiv drift av et nettverk bestående av folk som alle har kunnskap om og interesse for utmarka, vil vi søke å identifisere de viktigste utfordringene som berører utmarka og utmarksressursene våre fremover.

Denne målsettinga skal vi oppnå gjennom to hovedaktiviteter:

  1. en serie fagseminar for forskere, forvaltere, industrien og andre brukere, der sentrale utmarksspørsmål blir drøfta
  2. utgivelse av en bok, basert på seminara, som belyser sentrale utmarkstema med perspektiv fra forskere, forvaltning og brukere

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2018 - 01/03/2019

Prosjektnr

6373

Samarbeidspartnere

Nibio, Norut, Nordlandsforskning, NINA, Østlandsforskning, NMBU, NIKU, NTNU

Finansiering

Forskningsrådet, Ruralis, Nibio

Nyheter

Frode Flemsæter presenterer boken Utmark i endring på Litteraturhuset i Trondheim. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Ny bok: Utmark i endring

“Utmark i endring” tar for seg flere høyaktuelle temaer for utmarka, blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging…

Les mer
Frode Flemsæter under frokostseminarset. Foto: Fredrik Kampevoll

Frokostmøte om utmark trakk fullt hus

– Å starte klokka åtte på morgenen er uvanlig tidlig for meg, og det gjør meg desto mer glad…

Les mer

Nytt prosjekt: Utmark i endring

Ruralis leder et nettverksprosjekt, der hovedmålsettinga er å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen for bærekraftig…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.