Hovedmålsettinga med dette nettverksprosjektet er å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen i kunnskapsproduksjonen for bærekraftig innovasjon i utmarka.

Gjennom aktiv drift av et nettverk bestående av folk som alle har kunnskap om og interesse for utmarka, vil vi søke å identifisere de viktigste utfordringene som berører utmarka og utmarksressursene våre fremover.

Denne målsettinga skal vi oppnå gjennom to hovedaktiviteter:

  1. en serie fagseminar for forskere, forvaltere, industrien og andre brukere, der sentrale utmarksspørsmål blir drøfta
  2. utgivelse av en bok, basert på seminara, som belyser sentrale utmarkstema med perspektiv fra forskere, forvaltning og brukere

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.