Frode Flemsæter presenterer boken Utmark i endring på Litteraturhuset i Trondheim. Foto: Odd Roger K. Langørgen
Frode Flemsæter presenterer boken Utmark i endring på Litteraturhuset i Trondheim. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Ny bok: Utmark i endring

Utmarka i Norge går gjennom store endringer og stadig flere blir berørt og interessert i hvordan utmarksområdene både brukes og forvaltes. Nå slipper forskere fra Ruralis og Nibio en bok på temaet.

“Utmark i endring” tar for seg flere høyaktuelle temaer for utmarka, blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging og rettigheter. Forskerne Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (Nibio) er redaktører for artikkelsamlingen, og de håper boken treffer bredere enn bare fagmiljøet.

Bred interesse 

– Denne boka tar for seg et tema som ikke er bare viktig for faginteresserte, men også politikere og samfunnsengasjerte. Boka vil gratis å lese og laste ned digitalt, men også være mulig å bestille i trykt versjon. Den vil være tilgjengelig digitalt allerede fra 28. november, forteller Flemsæter.

Sammen med Bjørn Egil Flø har han samlet noen av landets fremste samfunnsforskere innenfor feltet utmark for å gi en bredere innsikt på temaet.

– Norsk utmark vil uten tvil være en kilde til mange interessekonflikter fremover og “Utmark i endring” går rett i hjertet på flere store problemstillinger knyttet opp til dette. Nå håper vi at denne boken kan bidra med nyttig kunnskap til å dra denne diskusjonen videre, forteller Flø.

Omslagsforside for boka Utmark i endring

Omslagsforside for boka Utmark i endring. Cappelen Damm/Anders Bryn, Nibio.

Inviterer til bokslipp og frokost

  1. desember 09.00 – 11.00 inviterer forfatterne til bokslipp og frokostseminar på Sellanraa, Litteraturhuset i Trondheim. Flere av bidragsyterne fra boken vil dele innlegg, i tillegg til at det vil serveres lokalprodusert frokost.

For å melde deg på eventet, reserver gratis billetter her: https://litthustrd.hoopla.no/sales/2076706538

Om du ikke kan møte opp fysisk, kan du følge arrangementet her: https://youtu.be/50Hy81zmwFs

Her er link til boken: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/151