Verdiskaping bionæringer i Trøndelag

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om hvordan man kan arbeide med å realisere innovasjon på tvers av havbruks-, jordbruk- og skognæringene i Trøndelag

banner landbruk, skogbruk og havbruk
Collage: Ruralis

Prosjektet skal avdekke innovasjonsmuligheter og gi faglige vurderinger av hvilke av disse som vil gi størst og best effekt for det trønderske næringslivet. Dette skal skje gjennom å kartlegge og analysere vare- og tjenestestrømmer, verdikjeder og aktørforståelser for havbruk, jordbruk og skognæringene i Trøndelag.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2019 - 01/04/2020

Prosjektnr

6394

Samarbeidspartnere

Sintef (prosjektledelse), Trøndelag Forskning og Utvikling

Finansiering

Trøndelag fylkeskommune, NCE Aquatech, WoodWorks!, Arena Skog, Bondelagene i Trøndelag

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.