Forprosjektet skal utvikla ein prosjektsøknad som kan gi ny kunnskap om korleis landbruket i vestlandsregionen kan bli påverka av klimaendringar og klimapolitikk, og kva konsekvensar slike strukturelle endringar i næringa kan få for arealbruk og busettingsmønster i landsdelen. Sentrale spørsmål vil vere korleis rammebetingelsane for jordbruket vil kunne endra seg, korleis aktørane i landbruksnæring og -forvalting i dag responderer på den doble klimapåverknaden og kva tilpassingsstrategiar som kan vere aktuelle.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.