Vestlandslandbruket og den doble klimapåvirkningen

Forprosjektet skal utvikla ein prosjektsøknad som kan gi ny kunnskap om korleis landbruket i vestlandsregionen kan bli påverka av klimaendringar og klimapolitikk, og kva konsekvensar slike strukturelle endringar i næringa kan få for arealbruk og busettingsmønster i landsdelen. Sentrale spørsmål vil vere korleis rammebetingelsane for jordbruket vil kunne endra seg, korleis aktørane i landbruksnæring og -forvalting i dag responderer på den doble klimapåverknaden og kva tilpassingsstrategiar som kan vere aktuelle.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2010 - 31/12/2012

Prosjektnr

6270.00

Samarbeidspartnere

Vestlandsforsking (prosjektansvarlig)

Finansiering

Regionalt forskingsfond Vestlandet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.