A-1/96 Samvirkets rolle under skiftende rammebetingelser for landbruket, fra 1920 til i dag

Norsk landbruk generelt og trøndersk landbruk spesielt er særlig avhengig av to faktorer for å kunne holde på sin posisjon i et stadig mer krevende market: politisk styring av sentrale rammebetingelser og intern disiplin og solidaritet. Disse to faktorene har ikke alltid vært på plass, og det er ingen selvsagt ting at de skal forbli like stabiliserende for næringa som i dag. Kan en historisk gjennomgang ved et 75-årsjubileum brukes til å lære noe om hvorfor vi er der vi er, og hva som kan gå galt? I denne artikkelen knyttes rammebetingelser for landbruket og samvirkets betydning også opp til noen hovedlinjer i nyere politisk-konomisk historie. Bøndernes Salgslags jubileumsskrift 75 år

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.