A-3/97 Aksept av bioteknologisk forsking og genmodifisert mat – kan forskarar, produsentar og forbrukarar gjera felles sak?

Genmodifiserte matvarer er på veg til butikkene. Forbrukarane sine oppfatningar av produkta vil avgjere kva som kan seljast. Dette byggjer rett nok på ei forutsetning om at produkta er merka. Offentlege reguleringar og internasjonale handelsavtalar kan difor verte meir avgjerande for kva som vert selt, enn forbrukarane sine ønskjer. Landbruksøkonomisk forum 14(3)

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.