A-03/98 Den moderniserte bygdefamilien.

Landbruksøkonomisk forum 14(4) Levesettet på bygdene har endra seg mykje siste tiåra, og med det også innhaldet i den bygdenorske kvardagen. Det er i dag store variasjonar i bygdefolks tilpassing til arbeid og lokal kultur. Dette ser vi mellom anna i eit meir mangfaldig familiemønster og i bygdefolks hushaldstilpassingar.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.