A-7/02 Heltid eller deltid? En gjennomgang av bøndenes preferanser.

Landbrukspolitiske signaler varsler økt satsing på heltidsbonden. Samtidig antyder flere bidrag fra landbruksforskningen at bøndene er tilfredse med forskjellige deltidsløsninger der gårdsdrift kombineres med annet arbeid, og det stilles derfor spørsmål ved myndighetenes fokus på heltidsbruket. I artikkelen belyses denne problemstillingen ut fra et nytt datasett, "Trender i norsk landbruk 2002". Analysene viser at det store flertallet i landbruket ønsker å ar­beide mer ¾ og ikke mindre ¾ på gårdsbruket. Bare et mindretall foretrekker å ha fulltidsjobb utenfor bruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.