A-10/99 Miljøverdier i jordbrukets kulturlandskap i Norge.

Landbruksøkonomisk Forum 4/99:27-38 Tilskudd til landskapsskjøtsel i enkelte områder er det antakelig uproblematisk å få gjennomslag for i WTO-forhandlingene. Men dersom landbrukspolitikken reelt skal bidra til å ivareta miljøverdiene i jordbrukets kulturlandskap, er det behov for virkemidler som sikrer fortsatte funksjonelle jordbrukssystemer, der bruk av innmark og utmark sees i sammenheng.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.