A-12/23 Mjølketank med klimastempel – jordbruk, økologisk modernisering og «motvekst»

Forfatter: Eirik Magnus Fuglestad

Klimapolitikken i norsk jordbruk handlar ofte om kva bonden kan gjera på garden sin for å redusera utslepp, og tiltaka som er føreslått, står i ein økologisk moderniseringstradisjon der teknologiar og innovative løysingar innanfor rammene av den eksisterande produksjonen er det som gjeld. Ut ifrå eigne erfaringar som odelsson argumenterer eg for at dette ikkje er vegen å gå for jordbruket, og at bøndene heller bør bli støtta i å gå over til ei drift som er tufta på det som heiter «motvekst».

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.