A-15/13 Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet “utvalgte kulturlandskap i jordbruket”

Å ta vare på landskap som omfatter både natur- og kulturminnekvaliteter, leve- og næringsområder er spesielt utfordrende. Det nasjonale prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», som, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren blir koordinert av Statens Landbruksforvaltning, er et godt eksempel på en slik oppgave og utfordring. Vi har studert to av i alt 22 områder som er med i dette nasjonale prosjektet. Både verneaspektet (natur, kulturminner og landskap), graden av sosial og næringsmessig aksept blant grunneiere og bønder og den juridiske og økonomiske siden er belyst. Tidsskriftet Utmark,nr 1, 2013 https://www.utmark.org

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.