A-29/21 Social transparency in rural areas in Norway: Promoting or restraining the desire to stay?

“Alle kjenner alle” er en hyppig anvendt karakteristikk i beskrivelser av rurale samfunn, og noe som har blitt forstått både som en fordel og som en ulempe i forskningen på slike samfunn. Som en respons på denne tvetydigheten undersøker vi den overordnede statistiske effekten av sosial transparens på innbyggernes ønske om å bli boende i sine rurale lokalsamfunn. Våre analyser, basert på survey-data fra et nasjonalt utvalg av Norges rurale befolkning i 2016, indikerer at sosial transparens har en positiv effekt på innbyggernes ønske om å forbli boende i eget lokalsamfunn. Ved å frembringe og diskutere disse resultatene, komplementerer dette paperet eksisterende forståelser av samfunnsmessige forholds betydning for rural (ikke-)migrasjon og rurale samfunns robusthet. https://doi.org/10.2478/euco-2021-0032

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.