A-6/18 Ageing in Norwegian rural and urban communities

I denne artikkelen sammenlignes eldres levekår og livskvalitet i bygd og by. Den undersøker hvor tilfredse de eldre er med tilgang til ulike tjenester og deres sosiale deltakelse i lokalsamfunnet. Artikkelen bygger på data fra to nasjonale undersøkelser av innbyggerne i norske kommuner. Den fokuserer på eldres levekår og ulike velferdsindikatorer; tilgang til ulike ressurser og tjenester i lokalsamfunnet, sosiale nettverk, tilhørighet og tillit, og deltakelse i lokalsamfunnet. To funn skiller seg ut. For det første er eldre i rurale kommuner mest fornøyd med kommunale helse- og omsorgstjenester sammenlignet med eldre i urbane kommuner. For det andre rapporterer eldre i rurale kommuner at de har hyppigere og tettere kontakt med sine naboer og at de i større grad deltar i frivillig arbeid enn eldre som bor i urbane kommuner. European Countryside · Vol. 10 · 2018 · No. 2 · p. 232-246

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.