A-3/96 Når bygder trenger tjenester og bønder trenger penger. Erfaringer med bygdeservice i Norge

I Aasbrenn K. (red.)1996. Opp å stå gamle Norge. Oslo: Landbruksforlaget Bygdeservice er en ny og utradisjonell samarbeidsform i landbruket. Det er en strategi for å øke inntektene i næringa. Bøndene etablerer firma, samordner sin kompetanse og sine ressurser og tilbyr tjenester (arbeidskraft og maskinpark) til kommuner, bedrifter og privatpersoner. Bygdeservice er et konkret eksempel på hvordan bønder på en aktiv måte kan møte landbrukets omstilling i 90-åra. Med dagens utvikling mot sosial fragmentering i mange bygder og flere enpersonbruk, kombinert med økt kostnadspress i næringa, er bygdeservice en måte å møte både sosiale og økonomiske utfordringer på. Samtidig bidrar etablering av bygdeservice til et økt tjenestetilbud i mange lokalsamfunn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.