Den politiserte maten

Dagens matfat er fullt av politiske dilemmaer og paradokser! Tilliten til maten, de som lager, selger og kontrollerer den, er tynnslitt i en tid da vi spiser og forbruker mer enn noensinne. Mat forbindes med helserisiko til tross for at det brukes mer ressurser enn noensinne på matsikkerhet! Økologi og dyrs velferd står på dagsordenen samtidig med at mange krever lavere matpriser. Genteknologien lover større, bedre og mer motstandsdyktige avlinger, samtidig som stadig flere engster seg for nye problemstillinger knyttet til risiko og etikk. Mange engster seg for at matvaner og -mønstre går i oppløsning, samtidig som tradisjonsmat og lokale produkter er i vinden. Standardiseringen av maten kritiseres, samtidig som det aldri har vært flere ostevarianter i butikkdiskene. Forbrukermisnøye preger avisenes forsider i en tid hvor flere gårdsbruk legges ned enn noensinne. Maten politiseres i stadig større grad og matpolitikken blir stadig mer kompleks. Disse paradoksene har særlig utspilt seg på den europeiske scenen, men også i Norge finner vi de samme underliggende problemstillingene og dilemmaene. I denne boken, som har 11 bidrag fra forskere ved Norsk senter for bygdeforskning og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), utdypes noen av de «nye» matproblemstillingene ved hjelp av teorier og tilnærmingsmåter fra den internasjonale fagdebatten. Bidragene legger vekt på å se verdikjeden i sammenheng fra jord til bord. De forholder seg til internasjonale bidrag om risikosamfunnet, bidrag i tilknytning til økonomisk og kulturell globalisering og en ny og mer symmetrisk forståelse av forholdet mellom samfunn og natur. Formålet med boken har vært å lage en bred og oppdatert samfunnsvitenskapelig analyse av det norske matsystemet. Boken vil ha interesse for aktørene i dette systemet, myndigheter og politikere samt journalister, studenter og vår egen forskerstand. Oslo: Abstrakt Forlag

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.