Policy brief: Hvordan tilrettelegge for økt iverksetting av klimatiltak på norske gårdsbruk

Relaterte ansatte: Maja Farstad, Magnar Forbord, Klaus Mittenzwei, Jostein Brobakk, Rob Burton, Eirik M. Fuglestad, Brit Logstein, Anders M. Melås og Pia P. Otte 

Det er enighet på nasjonalt nivå om at utslippene i norsk jordbruk må reduseres. Blant bønder synes det først og fremst å være driftsmessige fordeler ved klimatiltakene som motiverer til iverksetting, mens eventuelle utslippsreduksjoner gjerne anses som en tilleggsgevinst. Videre har vi sett at forhold på den enkelte gård, slik som lokalisering, økonomisk situasjon og utsikter for videreføring av drift, er faktorer som påvirker bøndenes mulighet for å gjennomføre klimatiltak. Tydeligere informasjon om, dokumentasjon av og kommunikasjon rundt bruksrelaterte fordeler ved aktuelle tiltak samt justeringer av bøndenes rammebetingelser vil være hensiktsmessige grep for å øke iverksettingen av klimatiltak på norske gårdsbruk. Samtidig antyder økonomisk modellering at det vil være kostbart å nå ønsket nivå av utslippsreduksjon i jordbrukssektoren samlet sett, gjennom tiltak på gårdsnivå.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.