Matgründeren – om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter

Mange sysler med tanken om å etablere sin egen matbedrift, og noen få iverksetter sine planer. Dette er en bok som er skrevet for deg som ennå er på tenkestadiet, for deg som er i ferd med å etablere deg og for deg som har etablert en bedrift innen matsektoren. I tillegg er boken også nyttig for veiledere og tilretteleggere for nyskaping innen fiskeri, havbruk og landbruk. Boken retter seg mot gründere med mindre bedrifter som produserer, foredler, distribuerer, selger eller serverer småskalaprodusert og spesialisert mat i en eller annen form - fra spesialprodukter fra et gårdsbruk eller spesialprodukter av fisk, til et serveringssted eller en matbutikk med spesialiteter. Utfordringene som en matgründer støter på er mange og sammensatte. Tema som drøftes i boken er: - Hvorfor bli matgründer? - Oppbygging av matvaresektoren og rammebetingelser - Fra idé til matbedrift - Hva betyr hushold, familie og kjønn for bedriftsetablering? - Hva legger forbrukerne mest vekt på? - Valg av konkurransestrategi - Markedsføring og markedskanaler - Samspill, relasjonsbygging og nettverk - Støttespillere i nyskapingsarbeidet Forfatterne er forskere fra Bygdeforskning, Fiskeriforskning, Nordlandsforskning, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Boken er redigert av Odd Jarl Borch, Gunn-Turid Kvam og Egil Petter Stræte.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.