N-1/05 Bønders syn på arbeidsinnvandring til det norske landbruket

Frekvensrapport fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk I 2003 benyttet hvert tiende gårdsbruk seg av utenlandsk arbeidskraft. Ifølge bøndenes egne vurderinger, vil denne andelen fordoble seg i årene fremover. Det betyr at det snart kan være utenlandske arbeidere på hvert femte norske gårdsbruk. Den utenlandske arbeidskraften er mest aktuell blant planteprodusenter (inkl. frukt og grønnsaker.) Bøndene er delt i sine vurderinger av arbeidsinnvandringen til landbruket. Dette gjelder blant annet lønnsspørsmålet. Mange mener det er greit at arbeidsinnvandrerne har lavere lønn enn innleid norsk arbeidskraft, men det er også en betydelig gruppe bønder som avviser at dette er akseptabelt. Bøndene synes også delt i spørsmålet om økt arbeidsinnvandring til landbruket mer generelt utgjør en en positiv eller en negativ trend for landbruket. Derimot er bøndene jevnt over enige i at de utenlandske arbeidsinnvandrerne tilbyr fullgod arbeidsinnkraft. Resultatene bygger på undersøkelsen 'Trender i norsk landbruk 2004', en representativ undersøkelse blant 1712 norske gårdbrukere som ble gjennomført vinteren 2004.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.