N-1/12 Fra ti til en

Dette notatet inngår som del av forskningsprosjektet ”’Fra ti til en’ — eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket” (kortnavn ”Fra ti til en”). Målet for ”Fra ti til en” er å:

  • prøve ut ulike eiendomsoverbyggende samarbeid.
  • gi en dekkende beskrivelse av forhold (forståelser, prosesser og effekter) som virker fremmende og hemmende på bruk av slikt samarbeid.
  • vurdere nytte og omkostninger, og da ”omkostninger” forstått bredt og ikke bare som økonomi.
  • utlede de praktiske løsningene og betydningen for norsk skogbrukspolitikk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.