N-4/06 Leka videre: Tiltak for vidreutvikling i Leka

I forbindelse med Lekakonferansen den 10. og 11. februar 2006 ble det arrangert en idédugnadsprosess på Leka. Norsk senter for bydeforskning deltok på konferansen og idédugnadene, og dette notatet er dels en oppsummering av idédugnadsprosessen og dels et grunnlag for det videre arbeidet med å skape positiv utvikling på Leka. Notatet er kommet til på bakgrunn av initiativ fra Leka kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.