N-4/19 Næringsutviklingskommunen 2030 -Et refleksjonsnotat

Dette notatet er leveransen på et lite oppdrag der Distriktssenteret har bedt om mine refleksjoner rundt temaet «Hva tror du skal til for at en kommune blir oppfattet som en god næringsutviklerkommune i 2030?». Refleksjonene skal drøfte viktige samfunnsdrivere/-endringer som vi vet vil eller tror vil påvirke distriktskommuner sitt handlingsrom for lokal og regional næringsutvikling fram mot 2030. Oppdraget går videre ut på å prioritere en til to drivere som drøftes opp mot hvilke muligheter og utfordringer som åpner seg, og hvordan distriktskommunene kan jobbe i dag og framover med å utvikle rollene som forvalter, tjenesteprodusent og entreprenør. Det samme oppdraget har gått til forskere ved Telemarksforskning, Nord universitet og konsulenter fra Menon, som skriver tilsvarende notat ut fra deres inngang til næringsutviklingskommunen 2030.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.