N-6/23 Holdninger til nye fôringredienser i jordbruk og norsk oppdrettsnæring, og muligheter for samarbeid på tvers av jordbruk og oppdrett. En kartlegging

Forfatter: Brit Logstein

Dette notatet presenterer resultater fra to spørreundersøkelser, henholdsvis blant et representativt utvalg av norske bønder (n= 1 069) og blant en gruppe av norske oppdrettere (n= 32). Begge undersøkelsene ble gjennomført i 2022.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.