N-7/22 Demokratiske planleggingsprosesser for fornybare energisystemer i Norge – en oversikt over identifiserte samfunnstiltak

Forfattere: Sunniva Midthaug Solnør, Katrina Rønningen, Pia Piroschka Otte, Kristian Borch, Karl Sperling, Jørn Thomassen, Bård G. Stokke

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser, og demokratiske svakheter. Fordeling av goder og ulemper fra utnytting av naturressurser for fornybar energi har også blitt et sentralt tema.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.